منتظر لحظه ای هستم كه دستانت را بگيرم ...

در چشمانت خيره شوم ...

دوستت دارم را بر لبانم جاری كنم ...

منتظر لحظه ای هستم كه در كنارت بنشينم ...

سر رو شونه هايت بگذارم….

از عشق تو …

از داشتن تو …

اشك شوق ريزم ...

منتظر لحظه ی مقدس كه تو را در آغوش بگيرم ...

بوسه ای از سر عشق به تو تقديم كنم ...

وبا تمام وجود قلبم و عشقم را به تو هديه كنم ...

آری من تو را دوست دارم ...

و عاشقانه تو را می ستايم ...

بعد از یک سال و سه ماه عاشقی با تو ...

میخواهم عمری بهانه ی حال خوبم باشی ...

و این است که گویند عشق یعنی حالت خوب باشه ... تاريخ : شنبه دوازدهم دی ۱۳۹۴ | 10:30 | نویسنده : |

ساده دوستت دارم ...

بی آسمان ریسمان ...

به سادگی اعتراف به عشق ...

زیر باران ...

به سادگی دختر تازه بالغ ایلیاتی ...

که حتی باران ...

آرایش اش را پاک نمی کند ...

ساده دوستت دارم ...

به سادگی این شعر ...

که اعتراف به دوست داشتن ات کرد ...

به ...

همین ...

سادگی ...تاريخ : چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۴ | 10:42 | نویسنده : |

 

سکوت ...

سکوت خود منم ...

منی که غصه‌هات غصم بود ...

منی که دردهات دردم بود ....

ولی آه نگفتم ...

حتی عشقمم بروز ندادم ...

کلمه‌ای از حرفامم نگفتم ...

چقد بلند بلند گوشه اتاقم عشقتو داد زدم ...

اما نشنیدی ...

ولی لعنتی چطور نفهمیدی عاشقتم ...

چطور ....

الان حالم خوب است ...

ولی یاد تو که می افتم ...

هی غصه می‌خورم ...

گریم میگیره ...

اما ...

هرچی بیشتر گریه می‌کنم ...

حالم بهتر میشود ...

من ...

حالا‌ ...

اینجا ....

تنهام ...

غمگین ...

این داغیست برای سکوتم ...

 تاريخ : یکشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۴ | 8:17 | نویسنده : |

      

‏‏ باﻣﻦ ﺑﮕﻮ....

ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ ...

ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ...

ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻪ ﺁﻟﻮﺩ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ ...

ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ...

ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺒﻬﻢ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺍﺕ ...

ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﺖ ...

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ...

ﺩﺭ ﻫﺠﻮﻡ ﺩﺭﺩ ﻫﺎ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎﯾﺖ ...

ﻭ ﺩﺭ ﮔﯿﺮ ﻭ ﺩﺍﺭ ﻣﻼﻝ ﺁﻭﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ...

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺯﻻﻝ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﯼ ﺁﺏ ﻫﺎﯼ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯼ ...

ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ؟

ﻋﺰﯾﺰﻡ ...

ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ...

ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻪ ﯼ ﻃﻼﯾﯽ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺴﭙﺎﺭﯼ ...

ﻭ ﺩﺭ ﺁﺑﯽ ﺑﯿﮑﺮﺍﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ...

ﺩﺭﺁﯾﯽ ...

ﺍﯾﻨﮏ ...

ﺷﮑﻔﺘﻦ ﻭ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻮﺳﺖ ...

ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻮ ...تاريخ : یکشنبه دهم آبان ۱۳۹۴ | 16:20 | نویسنده : |

ﻣــــــــــﻦ ...

ﮔﺎﻫــﯽ ...

ﻓﻘـــــﻂ ...

ﺑﺎ ﻳﺎﺩ ﺗﻮ ﻧﻔــــــــــﺲ ﻣﻴﻜﺸﻢ ...

ﮔﺎﻫــﯽ ...

ﺩﻟــــــــــﻢ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ...

ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ...

ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ...

ﻧﺎﻣــﺖ ﺭﺍ ...

ﺑﻪ ﺍﺷــﺘﺒﺎﻩ ﺑﻪ ﺯﺑـﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻡ ...

ﻭ ...

ﮔﺎﻫـــــﯽ ...

ﭼﻘــــــــــﺪﺭ ﺩﻟﻢ ...

ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺗﻨــــــــــﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ...

ﻣـﻴﺪﺍنی ...

ﻣﯽ ﮔــــــــــﻮﻳﻢ ﮔﺎﻫﯽ ...

ﺍﻣـﺎ ...

ﺍﻳﻦ ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﻫﺎ ...

ﻋﺠــﻴﺐ ﺑﻮﯼ ﻫﻤــﻴﺸﻪ ﻣﻴﺪﻫــﻨﺪ ...

دلم تنگه برای لحظه های ...

با تو بودن ...

دلم تنگه برای دست در دست ...

با تو رفتن ...

برای خاطراتی که تو بودی ...

درکنارم ...

برای عمر میخواهم ...

کنار تو باشم ...

با تو ماندن ...

ﻫـــــﻤﻪ ﺁﻏــــــﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﯾﮑـــﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ...

ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ...

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣــــﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻏـــــﻮﺵ ﮔﯿــــﺮﯼ ...

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬــــﺎﻧﻪ ﺁﻏــــﻮﺷـــﺖ،ﺗـــﻦ ﺑﻪ ﻫــــﺮ ...

ﺁﻏــــﻮﺷــــﯽ ﻧﺪﻫﻢ ...

ﻣﯿــــﺨﻮﺍﻫـــﻢ ...

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣـــﺮﺍ ﺑﺒــــﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺩﻟﺘــــﻨﮕﯽ ﺍﺕ،ﻫﺮ ﻗﻠــــﺒﯽ ﺭﺍ ...

ﻋﺎﺷــــﻖ ﻧﮑﻨﻢ ...

ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ...

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺣـــﺲ ﺩﺍﺷـــﺘﻨﺖ ﺯﯾـــﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑــــﻬﺎﻧﻪ ﻧﺒـــﻮﺩﻧﺖ ...

ﺩﯾــــﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻣــﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﻢ ...

ﻣﯿﺨـــــﻮﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷـــﯽ ...

ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤــﺘﯽ توفقط باش ...

 تاريخ : یکشنبه دهم آبان ۱۳۹۴ | 10:44 | نویسنده : |

دست های تو ...

تمام دنیای من است ...

و من همین حالا ...

تمام دنیا را توی دست هایم دارم ...

من دیگر هرگز ...

دلتنگ اشک هایم نخواهم شد ...

تو مثل باد ...

تمام قاصدک هایم را ...

که به شاخه درخت گیر کرده بود ...

رها کردی ...تاريخ : چهارشنبه هشتم مهر ۱۳۹۴ | 15:58 | نویسنده : |

دلم بهانه تو را دارد ...

برای بودنت ...

پاییز هم از راه رسید ...

فصلی از فصل های من و تو ...

پاییز زرد من ...

غزلی نو می خواهد ...

شعری از جنس ما ...

خیس باران می شویم ...

از قطره های اشک هایمان ...

نیمکت چوبی ما ...

هزاران صدای برگ های زرد ما ...

ساز با هم بودن می زند ...

من و تو ...

عاشقانه در پی هم لگد می زنیم به برگ ها ...

شاید آهنگی شوند از با هم بودن ما ...

 تاريخ : سه شنبه هفتم مهر ۱۳۹۴ | 8:17 | نویسنده : |

چه شب ها ...

از پشت پنجره ی شعرم ...

واژه واژه بوسیدمت  ...

چه شب ها  ...

بی آنکه بدانم از باغ نگاهت ...

عشق چیدم  ...

شراب ناب چشمانت را ...

جرعه جرعه نوشیدم ...

و مست نگاهی ناز ...

با گرمای ...

رویای آغوشی دوردست ...

آفتاب شدم  ...

و چه تلخ بود ...

آندم که هیچ کس نفهمید ...

" دوستت دارم "

تنها یک جمله نبود ...تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۴ | 11:7 | نویسنده : |

عـشقم ...

آنقدر عاشقانه هایم را ...

روی این دیوار دلت جار میزنم ...

که خودت مجبور شوی بیای و بگویی....

"هی تو دليل متن هايمی ...

زیبایی ات دیکتاتوریست ...

که کـلـیات را در من ...

به گلوله می بند ...

هر لحظه شعری در من شهید می شود...

اصلا می خواهم....

آنقدر خودخواهانه در آغوش بگیرمت ...

 که جای ضربان قلبم بر روی تنت بماند...

به اندازه زیبایی درختان پر شکوفه ...

دوستت دارم ...

قسم به حقیقت دنیا.....

قسم ب دوست داشتنت.....

قسم به راز گل سرخ...

 تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۴ | 11:29 | نویسنده : |

ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺑﻮﺳﯿﺪمت ...

ﭼﻨﮓ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﯿﺴﻮﯼ ﺗﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ...

ﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﺖ ﺁﺭﺍﻡ ...

ﻣﯽ ﺭﻗﺼﯽ ﻭ ﺭﻗصاندمت ...

ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ...

ﯾﮏ ﻗﻬﻮﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ ...

ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﺸﻨﻪ ام ﺑﻮﺩ ...

ﭘﯿﭽﮑﯽ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ...

از بوی تنت ...

ﻋﺸﻖ،ﺯﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﻢ ،ﭼﻮﻥ ﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻢ ﺩﻭﯾﺪ ...

ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﯾﮏ ﺗﻦ ﺷﺪﯾﻢ ...

ﺩﺭ ﺗﺐ ﻫﻢ ﺳﻮﺧﺘﯿﻢ ...

ﮔﻢ ﺷﺪﻡ، ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺩ ...

ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ...

فقط تو را دارم و بس ...

ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺲ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﻡ ...

فقط تو من ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻡ ...تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 13:34 | نویسنده : |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.